40 omkomne i brann i 2016

By | januar 3rd, 2017|Categories: Nyheter|Tags: , , , |

Oppdaterte tall fra DSB viser at 40 personer omkom i brann i 2016. Julemåneden ble spesielt dyster for statistikken med åtte branndøde. På de siste 25 årene er 2008 året med flest omkomne i brann med 82 personer og 2015 er året med færrest omkomne med 35. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og [...]