Risikovurdering brann

TBE Safety Consult tilbyr utarbeidelse av risikovurdering og handlingsplan som er skreddersydd for din virksomhet og ditt bygg.

I tillegg til å være et krav fra myndighetene er utarbeidelse av en risikovurdering av mulige brannfarer ved din bedrift/ditt bygg et helt sentralt hjelpemiddel for å oppnå en brannsikker hverdag.

En risikovurdering skal hjelpe dere å identifisere både aktiviteter og systemer som utgjør en brannrisiko ovenfor mennesker og bygg/eiendom.
Ved å ta stilling til mulige risiki i ditt bygg, basert på næringsvirksomhetens særegenheter, vil dere opparbeide dere en meget god forståelse for hvilke tiltak og forhåndsregler som må treffes for å opprette og opprettholde en brannsikker hverdag.

TBE Safety Consult har lang erfaring med utarbeidelse av risikovurderinger innenfor næringsvirksomhet og boligsammenslutninger. Kjøpesentre, hoteller, restauranter/utesteder og borettslag er noen kundetyper vi har jobbet med i Bergen, i tillegg til andre steder i Hordaland og Sogn og Fjordande.

For å sikre en verdifull og relevant risikovurdering vedrørende brann skaffer vi oss en oversikt over byggets og bedriftens særegenheter som er av betydning for brannsikkerheten. Dette skjer i samarbeid med byggets eier og bruker.

Handlingsplan:

En god risikovurdering er en forutsetning for det daglige arbeidet med brannsikkerheten, men er alene ikke nok til å sikre korrekte prosedyrer og tiltak.

For å identifisere, systematisere og prioritere tiltak som skal bidra til å redusere risiko utarbeides en handlingsplan.
TBE Safety Consult utarbeider handlingsplaner som inneholder tiltaksbeskrivelser, tidsfrister og gjennomføringsansvarlige. I likhet med risikovurderingen, utarbeides handlingsplanen i samarbeid med byggets eier og bruker.

Ta kontakt for tilbud på utarbeidelse av risikovurdering og handlingsplan.