Brannverndokumentasjon Bergen

Brannverndokumentasjon

Vi utarbeider brannverndokumentasjon tilpasset deres virksomhet.

Alle virksomheter skal kunne dokumentere sitt HMS-brann arbeid.
I tillegg til å være et krav fra myndigheten vil branndokumentasjonen være et meget viktig brannforebyggende verktøy for virksomheten.

TBE Safety Consult utarbeider den dokumentasjonen som er nødvendig for deres virksomhet, og som i tillegg til å oppfylle myndighetenes krav også bidrar til en enklere brannvern-hverdag.

Vi har lang erfaring med å produsere grundig og god brannverndokumentasjon for blant annet butikker, kjøpesentre, hoteller, restauranter, og borettslag i Bergen.

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.