kontroll av slokkeutstyr

Kontroll av slokkeutstyr

Vi utfører årlig kontroll av håndslokkere og brannslanger.

TBE Safety Consult AS utfører kontroll av slokkeutstyr iht. NS 3910 for håndslokkere og NS-EN 671-3 for brannslangetromler. Kontroll utføres av kompetent personell (kompetansebevis fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell). Etter fullført kontroll vil du motta en rapport som forteller deg status på ditt slokkemateriell. Denne rapporten skal for næringsvirksomheter inngå i den årlig branndokumentasjonen, og skal kunne fremlegges for brannvesenet ved et eventuelt tilsyn.

Ta kontakt for ytterligere informasjon vedrørende årlig kontroll av deres slokkemateriell.