Oppdaterte tall fra DSB viser at 40 personer omkom i brann i 2016.

Julemåneden ble spesielt dyster for statistikken med åtte branndøde. På de siste 25 årene er 2008 året med flest omkomne i brann med 82 personer og 2015 er året med færrest omkomne med 35.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer og mange av disse vil ikke fullt ut være i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. Pårørende er derfor en svært viktig ressurs i det brannforebyggende arbeidet.

– Vi oppfordrer pårørende til å sjekke røykvarsleren hos eldre slektninger eller andre familiemedlemmer som kan trenge en hjelpende hånd med brannsikkerhet. Som pårørende bør du også sørge for at noen du er glad i får installert en komfyrvakt. Komfyren er hjemmets desidert største brannkilde, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Mange dødsbranner inntreffer i årets kalde måneder. Helgene er mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover.

– Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier Daae.

Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler i hver etasje, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere i alle rom. Da piper alle varslerne samtidig ved brann. Dersom beboeren ikke hører røykvarsleren, sjekk med Hjelpemiddelsentralen om muligheter for å låne utstyr som for eksempel røykvarsler med lys eller vibrering.

Siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer hvert år.

Kilde: DSB