Dødsbrannstatistikken viser fortsatt en positiv trend. Tall fra DSB viser 19 omkomne i brann hittil i år. Det er på nivå med resultatet for første halvår i fjor.

-Det er gledelig å registrere at dødsbrannstatistikken så langt i år viser den samme positive trenden som for 2015, med det laveste antall omkomne siden 1961, sier informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening.

Han håper den positive utviklingen vil vedvare, men mener samtidig det er for tidlig å fastslå at dødsbrannstatistikken har fått en varig knekk. Statistikk for tiårsperioden 2006-2015 viser et årsgjennomsnitt på 58 omkomne i brann.

-Det gjenstår å se om tallet for omkomne i brann stabiliserer seg på et lavere nivå enn vi har sett tidligere. For inneværende år er det også greit å minne om at vi bare er halvveis, og at vi statistisk sett har noen av de mest brannfarlige månedene foran oss, understreker Hagen.

Mange av de som omkommer i brann tilhører risikoutsatte grupper. Til disse hører blant annet eldre mennesker. Om lag halvparten av de som har omkommet i brann i år har vært over 67 år. Matlaging på komfyr er en gjenganger blant brannårsaker.

-Eldre mennesker trenger i varierende grad hjelp til å ivareta egen brannsikkerhet. Derfor har vi i samarbeid med KLP Forsikring etablert prosjektet «Bry deg før det brenner» hvor pårørende får råd og veiledning om hvordan de kan bidra til å trygge sine eldre. Anskaffelse av komfyrvakt på kjøkkenet er blant nyttige tiltak, fremholder Hagen.

Kilde: Brannvernforeningen.no