Så langt i 2017 har det omkommet 16 personer i brann. Dette er det laveste tallet på omkomne i brann som DSB noen gang har registrert halvveis i året. Det nest laveste var 19 omkomne i 2015 og 2016. Siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer i brann hvert år.

– Hver enkelt omkommet er selvfølgelig én for mye, men dette er veldig lavt tall. Dette inspirerer DSB og helt sikkert også forebyggere i brann- og redningsvesenene og i eltilsynet til forsterket innsats videre, sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB.

Målrettet arbeid

Det har vært en nedgang i både antall branner og antall omkomne over tid, selv om enkelte år skiller seg ut i negativ retning. De siste 25 årene er 2008 året med flest omkomne i brann med 82 personer og 2015 er året med færrest omkomne med 35.

– Målrettet forebyggende arbeid og brannvernkampanjer utført av brann- og redningsvesen, lokale eltilsyn, forsikringsbransjen, Norsk brannvernforening og DSB kan være en medvirkende årsak til disse gode tallene. Vi jobber også bevisst med tiltak rettet mot risikogruppene, sier Madsen.

Eldre ekstra utsatt

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt. Halvparten av de som har omkommet så langt i 2017 har vært over 70 år og de fleste omkomne tilhører risikogruppene. Andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer og mange av disse vil ikke fullt ut være i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

– Vi oppfordrer pårørende til å sjekke røykvarsleren hos eldre slektninger eller andre familiemedlemmer som kan trenge en hjelpende hånd med brannsikkerhet. Komfyren er hjemmets desidert største brannkilde, så all bør også installere komfyrvakt, sier Madsen.

Menn overrepresentert

Av de 16 som har omkommet i brann så langt i år er ti menn og seks kvinner. April er den måneden hvor flest omkom. Da døde det fem personer, mens ingen omkom i mai. Fem personer har omkommet på lørdager. Det er dermed den ukedagen hvor flest har omkommet, mens fredag er den eneste ukedagen hvor ingen har omkommet. Ti av de omkomne døde i brann i enebolig, 3 i småhus/tomannsbolig, 2 i boligblokk og 1 i fiskebåt.

 

Hentet fra DSB.no